DomůBývanieVÝMENA STREŠNÉHO OKNA V 9 OBRÁZKOCH

VÝMENA STREŠNÉHO OKNA V 9 OBRÁZKOCH

-

Nebojte sa zmeny, ktorá prinesie novú kvalitu a úsporu energie: Výmena strešného okna zaberie odborníkovi sotva dve hodiny. Pre ideálne fungovanie strešných okien je však zásadná správne vykonaná montáž. Oslovte preto certifikovanú firmu, s ktorou získate aj predĺženú záruku.

Postup montáže sa u jednotlivých výrobcov líši, ale nie zásadne. Na demonštráciu sme použili najrozšírenejšie strešné okná Velux.

  1. Pretočte pôvodné okno a skontrolujte typ aj veľkosť. (Nová generácia okien Velux má typ doplnený o písmeno K, takže napr. pôvodnému oknu M06 zodpovedá nové okno MK06.) Skontrolujte tiež, či máte správne zvolené lemovanie.
  2. Staré krídlo vysadíte zatlačením poistiek v stredovom pánte. Odstráňte krytinu okolo okna, pôvodné lemovanie aj plisovanú manžetu. Odrežte okolo okna pôvodný tmel, čím rám uvoľníte. Odskrutkujte montážne uholníky, držiace rám okna na latovanie.
  3. Opatrne vyberte rám okna. Začistite hranu ostenia a skontrolujte jeho stav. Pokiaľ nie je nutná výmena, olemujte ostenie krycou parotesnou páskou, ktorou prichytíte pôvodnú parotesnú fóliu na ostenie. Ak je treba, doplňte medzi ostenie a krov tepelnú izoláciu.
  4. Nasaďte na ostenie rám nového okna – zatiaľ bez montážnych uholníkov (tie sú súčasťou balenia lemovania). Rám musí dokonale lícovať s ostením. Pripevnite rám ku krovu pomocou uholníkov na bokoch okna. Pozor: nevŕtajte do častí značených červenou prerušovanou čiarou a preškrtnutými skrutkami.
  5. Nalepte na vonkajšie boky okenného rámu zatepľovacie lišty. V mieste strešných lát zarežte flexibilnú časť lišty, aby tesnila okolo konštrukcie a neodstávala.
  6. Oblepte rám obojstrannou lepiacou páskou pre uchytenie difúznej fólie okolo okna. Dĺžka fólie na hranu okna má mať presah 8–10 cm na každej strane dĺžky. Fóliu zhora narežte v mieste rohu rámu tak, aby ste ju mohli zahnúť. Pripevnite ju na rám pomocou umiestnenej lepiacej pásky. Fóliou zakryte okno po celom obvode, postupujte zdola nahor! V mieste lát fóliu narežte do tvaru Y kvôli lepšiemu založeniu. Ku krovu a latiam fóliu pripevnite sponkovačkou.
  7. Do spodnej časti okna umiestnite plisovanú manžetu. Vyskúšajte ju na krytinu, opäť odoberte a ohnite o 45° dovnútra. Manžeta potom lepšie dosadne na krytinu a nebude odstávať. Priskrutkujte oplechovanie rámu.
  8. Dokončite skladbu lemovania. Drenážny žliabok nad oknom napojte na podstrešnú fóliu. Lemovanie EW má kvôli tepelnej izolácii širšie bočné lišty, zrežte teda strešné škridly na úroveň drenážneho žliabku podľa montážneho návodu, aby nezatekala voda. Použite ochranné pomôcky – rukavice a okuliare! Pred kladením tašiek zrežte na novom lemovaní penové tesnenie (viď montážny návod), aby sedelo presne pod tašky. Nasaďte späť strešnú krytinu a dokončite oplechovanie.

Mohlo by Vás zajímat

PR článek